vraag en antwoord

Wat is een Geboorte Chakra Kleur Sqoop en wat kan ik er mee?

Met de Chakra Kleur Sqoop krijg je inzicht in wie en wat je bent, je levenspad, de uitdagingen en mogelijkheden in je leven. Ook vind je hierin beschreven de meegenomen talenten als de te ontwikkelen talenten en hoe deze talenten ten gunste van jezelf in te zetten voor je welzijn en algemeen belang.

Wat is het verschil tussen een horoscoop en een Geboorte Chakra Kleur Sqoop?

Het verschil is de benaderingswijze. Een astrologische horoscoop is gebaseerd op de stand van de planeten en hoe dit inhoudelijk voor iemand uitwerkt.

Een Chakra Kleur Sqoop is opgebouwd vanuit de psychologie van de chakraleer, de eigenschappen van de kleuren en de getallen gebaseerd op de stellingen van Pythagoras.

Pythagoras, (Samos, ca. 572 v.Chr. – Metapontum, ca. 500 v.Chr.) was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Hij werd door sommigen als een van de Zeven Wijzen beschouwd en is het meest bekend om zijn wiskundige werk. Voor Pythagoras was de essentie van alles in het leven terug te leiden tot het getal. Hij associeerde getallen op een mystieke wijze met eigenschappen en kleuren. Pythagoras associeerde getallen en kleuren met eigenschappen en facetten van het menselijke bewustzijn. Hij zag patronen en golven van energie die reeds lang voor het bestaan van de mensheid bestonden.

Mede door de wijsheid van Pythagoras is het mogelijk een analyse te maken van je levenslessen, je uitdagingen, je mogelijkheden en talenten. Je kunt hierdoor ontdekken welke kernkwaliteiten jij mee hebt gekregen van je ziel – die al eigen gemaakt zijn in andere levens – en mogelijke blokkades die in de chakra’s verscholen liggen om opgelost te worden.

Een persoonlijke Chakra Kleur Sqoop is een vast gegeven, net als een astrologische horoscoop dit is omdat er een zekere  orde bestaat in het heelal. Er zijn een aantal wijsheden die de tand van de tijd hebben overleefd en als basis functioneren voor de huidige methoden die gebruikt worden voor het analyseren van de persoonlijkheid. Met de gegevens uit de kabbala, numerologie, tarot, astrologie, astronomie, geometrie zijn er methoden ontwikkeld om op een ordelijke manier de mystiek van het individu, de persoonlijkheid, karakterstructuur en de patronen van de blauwdruk van iemand zijn leven te ontrafelen.

Blijven de chakrakleuren hetzelfde of veranderen ze tijdens mijn leven?

De chakrakleuren blijven hetzelfde.

Als twee mensen dezelfde levensleskleur hebben, betekent dit dat ze exact hetzelfde zijn?

Twee personen kunnen dezelfde levensleskleur hebben terwijl het toch niet identieke mensen zijn! In een ChakraKleurSqoop wordt de blauwdruk beschreven van iemand zijn leven. Het beschrijft niet wie iemand is! Er zijn allerlei factoren die invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling van iemand. Denk maar aan de invloed van cultuur, leeftijd, genetische afkomst, land van herkomst,  ouders, familie, kindertijd, bouw van het lichaam, karakter en interesses.

Wat houdt de schittering in bij een kleur?

De schittering bij een kleur staan voor Licht en Innerlijke gaven. Deze gaven zijn in aanleg bij de geboorte meegeven en het is aan iemand zelf in hoeverre zij/hij zich persoonlijk ontwikkelt waardoor de gaven zich ten volle kunnen ontplooien en dienstbaar zijn in het leven.

Kan mijn kleur, bijvoorbeeld levensleskleur, ook een niet-samengestelde kleur zijn?

Jazeker. De meeste mensen hun levensleskleur ontstaat uit twee kleuren wat informatie geeft over meegenomen talenten, krachten en eventuele blokkades die nog overwonnen mogen worden.

Vanaf het jaar 2000 worden er kinderen geboren die een niet-samengestelde levensleskleur hebben. Dit heeft te maken met hun levensopdracht en geeft hun en bepaalde focus waardoor zij zich volledig kunnen richten op hun levensdoel.

In welk perspectief staat de Geboorte Chakra Kleur Sqoop ten opzichte van een type-duiding?

In principe zijn de methoden in de vraag net als een Chakra Kleur Sqoop een instrument voor zelfontdekking en zelfinzicht. Het verschil is alleen maar de benaderingswijze.