Wat is het verschil tussen een horoscoop en een Geboorte Chakra Kleur Sqoop?

Het verschil is de benaderingswijze. Een astrologische horoscoop is gebaseerd op de stand van de planeten en hoe dit inhoudelijk voor iemand uitwerkt.

Een Chakra Kleur Sqoop is opgebouwd vanuit de psychologie van de chakraleer, de eigenschappen van de kleuren en de getallen gebaseerd op de stellingen van Pythagoras.

Pythagoras, (Samos, ca. 572 v.Chr. – Metapontum, ca. 500 v.Chr.) was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Hij werd door sommigen als een van de Zeven Wijzen beschouwd en is het meest bekend om zijn wiskundige werk. Voor Pythagoras was de essentie van alles in het leven terug te leiden tot het getal. Hij associeerde getallen op een mystieke wijze met eigenschappen en kleuren. Pythagoras associeerde getallen en kleuren met eigenschappen en facetten van het menselijke bewustzijn. Hij zag patronen en golven van energie die reeds lang voor het bestaan van de mensheid bestonden.

Mede door de wijsheid van Pythagoras is het mogelijk een analyse te maken van je levenslessen, je uitdagingen, je mogelijkheden en talenten. Je kunt hierdoor ontdekken welke kernkwaliteiten jij mee hebt gekregen van je ziel – die al eigen gemaakt zijn in andere levens – en mogelijke blokkades die in de chakra’s verscholen liggen om opgelost te worden.

Een persoonlijke Chakra Kleur Sqoop is een vast gegeven, net als een astrologische horoscoop dit is omdat er een zekere  orde bestaat in het heelal. Er zijn een aantal wijsheden die de tand van de tijd hebben overleefd en als basis functioneren voor de huidige methoden die gebruikt worden voor het analyseren van de persoonlijkheid. Met de gegevens uit de kabbala, numerologie, tarot, astrologie, astronomie, geometrie zijn er methoden ontwikkeld om op een ordelijke manier de mystiek van het individu, de persoonlijkheid, karakterstructuur en de patronen van de blauwdruk van iemand zijn leven te ontrafelen.