Door de verschillende aspecten vanuit aanvaarding te veranderen om te komen tot meer eigenzijn.

In de Chakra Kleur Sqoop ben ik de kleur-aspecten gaan herkennen en is nu het proces gaande van het érkennen. Ik gebruik de informatie uit mijn Chakra Kleur Sqoop door de verschillende aspecten onder de loep te nemen en deze vanuit aanvaarding te veranderen om te komen tot meer eigenzijn. De vragen onder het hoofdstuk zelfrealisatie dienen mij als houvast en ondersteuning om de kleur-essenties en de bijbehorende richting van mijn ‘kompas’ te duiden.

P.J.