Blijven de chakrakleuren hetzelfde of veranderen ze tijdens mijn leven?

De chakrakleuren blijven hetzelfde.